Saturday: Day program, workshops

Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13)

Saavutettavuus / Accessibility

Kielikäytännöt / Language policy & practice

Facebook-tapahtuma / Facebook-event

  • Tiloihin on esteetön pääsy. Ethän tuki kulkuväyliä!
  • Vältä vahvojen hajusteiden käyttöä TQF-tapahtumissa.
  • Muista turvallinen tila: Älä ota muista ihmisistä kuvia ilman lupaa.
  • Monitoimitalo on päihteetön tila. Tupakointi järkevän välimatkan päässä.
  • Monitoimitalo spaces are accessible. Don’t block passageways!
  • Please don’t wear strong scents or perfumes at TQF events.
  • Observe safer space policies: Don’t take pictures of other people without their permission.
  • Monitoimitalo is an alcohol-, smoke- and drug-free venue. Smoking is allowed a reasonable distance away.

tqfohjelma

tqfprogram

Työpajat ja keskustelut / Workshops and discussions

12.00-14.00

Self-care, loppuunpalaminen ja myötätunto / Self-care, burnout and compassion (Stenvall)

Työpajassa keskustellaan jaksamista uhkaavista ja auttavista asioista, siitä miten (ja miksi) pitää huolta itsestään ja yhteisöstään, ja myötätunnon roolista konfliktitilanteissa. Pääpaino on osallistujen omalla pohdinnalla ja keskustelulla, joita alustukset ja harjoitukset avustavat. Voit osallistua työpajaan myös ilman keskusteluun osallistumista. Työpajaa vetää Ree, masentunut ja helposti stressaantuva askartelunörtti.

This workshop’s for discussing what aids and threatens your well-being, how (and why) to care for yourself and your community, and what role compassion plays in conflict. Focus is on the participants’ own discussion and thinking, which the introductions and exercises aim to support. You can participate in the workshops without taking part in the discussion. Facilitated by Ree, a depressed and easily stressed crafts nerd.

Queer, feminismi ja BDSM Suomessa / Queer, feminism and BDSM in Finland (Strömmer)

Tarkoituksena on yhdessä luoda mahdollisimman turvallinen tila keskustella queeristä ja feminismistä suomalaisessa BDSM-kulttuurissa. Kyseessä on aihe, josta tiedon tai keskustelukavereiden löytäminen on usein haastavaa. Alustamassa aiheesta (englannin kielellä) tamperelainen vertais-queer Camo. Ilman mansplainausta ja jargonia, keskustellen, suoraan sydämestä! Huom: Alustuksen jälkeen tilaan ei oteta uusia osallistujia, jotta puhuminen pienemmissä ryhmissä olisi mahdollisimman helppoa ja turvallista. Tule siis puhumaan omaa mieltäsi askarruttavista kysymyksistä, jakamaan kokemuksia ja / tai luomaan queer-feminististä BDSM-verkostoa.

The aim is together to create as safe space as possible for discussion about queer and feminism in the Finnish BDSM-culture. This is a topic, of which it is often challenging to find information or discussion partners. Local peer-queer Camo will give an introduction to the topic (in English). Without mansplaining or jargon, straight from the heart! Note: After the introduction to the topic, new participants aren’t allowed to come into the room. This will hopefully make it easier and safer to talk with other participants about personal thoughts, share experiences and / or build up a queer-feminist BDSM-network!

Luova kirjoittaminen / Creative writing (Vintti) IN FINNISH ONLY

Haluaisitko kirjoittaa, mutta et tiedä mistä lähteä liikkeelle?
Aloita tästä työpajasta! Luvassa kirjoitusharjoituksia, joilla saadaan kirjoituskone käyntiin. Työpaja sopii hyvin aloittelijoille, mutta tervetulleita ovat myös enemmän kirjoittaneet. Työpajan vetää Ella Paija.
Työpajaan mahtuu kymmenen ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Jos haluat mukaan, laita sähköpostia osoitteeseen ellapaija@gmail.com. Laita viestiin nimesi ja sähköpostiosoitteesi, muuta ei tarvita!

14.00-15.00

LOUNAS / LUNCH (Stenvall & Strömmer)

Vegaaninen lounas, kolehtimaksu.

Vegan lunch, pay what you can.

15.00-16.30

Tuskartelu: DIY seksilelutyöpaja / DIY Sex Toy Workshop (Stenvall)

Workshopissa valmistamme neljää eri tyyppistä lyömälelua. Ruoskia/floggereita pyörän sisäkumista ja sähköjohdoista. Erilaisia lätkiä/paddleja/remmejä sisäkumeista. Sekä keppejä/raippoja/caneja kukkakepeistä. Suosimme kierrätysmateriaaleja, mutta jonkin verran olemme ostaneet tarvikkeita. Pyydämme varaamaan muutaman euron materiaalikuluihin. JKL Tuskartelijat

This workshop is for making four different types of impact toy. Whips/floggers out of icycle inner tube and electrical cord. Different kinds of paddles/straps out of inner tube. And canes/crops out of flower supports. We’ll use second-hand materials wherever we can, but we’ve had to buy some materials. Please bring some change (a couple of euros) for materials. JKL Tuskartelijat

Feministinen journalismi ja julkaisutoiminta / Feminist journalism and publishing (Strömmer)

Työpajassa pohditaan, millainen on feministinen journalismi ja julkaisutoiminta. Entä miltä vaikuttavat journalistin eettiset ohjeet feministisestä näkökulmasta? Mietimme myös millaisia feministisiä julkaisuja Suomeen kaivataan ja mitä olemassa olevilta toivotaan. Työpajan painopisteet sovitaan tapaamisen alussa osallistujien toiveiden mukaan.

Työpajan vetää Ee Eisen. Ee on journalisti, kriitikko, kääntäjä ja tuottaja. Hän on mm. päätoimittanut vuoden 2016 kaksi ensimmäistä Tulva-lehteä

What is feminist journalism and publishing? What do the ethical guidelines of journalism look like from a feminist perspective? We’ll also talk about what kinds of feminist publications we would like there to be, and what we expect from the ones that already exist. The focal points of the workshop will be chosen according to participants’ wishes.

Facilitated by Ee Eisen. Ee is a journalist,  critic, translator and producer. Among other things, they were the editor-in-chief of Tulva-magazine for the first two issues of 2016.

Trans kaukus / Trans caucus (Vintti)

Kaukus on tapaaminen trans-identifioituville ja muille cis-sukupuolijärjestelmään kuulumattomille. Tapaamisessa voidaan keskustella kokemuksista ja aktivismista, hakea vertaistukea ja voimaantua, tai mitä vain osallistujat haluavat.

Caucus is a meeting for trans-identified and other people outside the cis gender system. It’s for discussing experiences and activism, for peer support and empowerment, or whatever participants want.

16.30-18.00

Tuskartelu jatkuu / Tuskartelu continues (Stenvall)

Cosmic Blackout Poetry (Strömmer)

Blackout poetry -työpaja, jossa käytetään materiaalina tieteiskirjoja 60-80-luvuilta. Ei materiaalimaksua, tuo vain itsesi ja runouden esiintuomishalua! Tusseja, saksia ja muuta tarpeellista on paikan päällä.

Blackout poetry workshop that offers a selection of science fiction books from the 60s to the 80s as materials. No material charge, just bring yourself and a desire to bring about poetry! We have markers, scissors and everything on the ready.

Femme kaukus / Femme caucus (Vintti)

Kaukus on tapaaminen femme-identifioituville ihmisille sukupuoli- ja seksuaalisuuskategorioista riippumatta. Tapaamisessa voidaan keskustella kokemuksista ja aktivismista, hakea vertaistukea ja voimaantua, tai mitä vain osallitujat haluavat.

Caucus is a meeting for femme-identified people regardless of gender and sexuality. It’s for discussing experiences and activism, for peer support and empowerment, or whatever participants want.

12.00-18.00

Humanistic tarot readings (English only)

Unlike esoteric (classic, predictive) tarot, humanistic tarot does not suggest that the cards can predict the future; instead, the cards can help you see your present and your past, your needs and your goals, what sets you free and what holds you back. In esoteric tarot, the reader is put in a position of power, on account of possessing some occult knowledge the querent doesn’t have access to. Contrastingly, in humanistic tarot, you and I, querent and reader, work together without hierarchies, as I know the cards, but you are the expert on your own life.

Xe García is a queer transmasculine migrant who will be offering short humanistic tarot readings at TQF. You will get more information about how to sign up for a reading during the festival!

 

Distro (4.krs aula)

Distrossa on myynnissä mm. zinejä (omakustannelehtiä); QFemZinen materiaaleja; Tiitu Takalon kalentereita, sarjakuvia ja postikortteja; Tampereen Anarkistiliiton paitoja, tarroja, pamfletteja ja Kapinatyöläinen-lehtiä; ja TQF:n kangasmerkkejä ja -kasseja sekä pinssejä.

Our distro is selling zines; QFemZine merch; calendars, comics and postcards by Tiitu Takalo; t-shirts, sticers, pamphlets and Kapinatyöläinen-magazines by Tampere Anarchist Alliance (Tampereen Anarkistiliitto); and TQF patches, totebags and badges.

 

 

Advertisements