Language policy and practice

[Scroll down for English]

KIELIKÄYTÄNNÖT

Festivaalin ohjelmassa ja tiedotuksessa käytössä olevat kielet ovat suomi ja englanti, ja pyrimme mahdollistamaan ohjelmaan osallistumisen kummalla tahansa kielellä – mutta siinä tarvitsemme teidän, osallistujien ja työpajojen vetäjien, apua.

Työpajoissa ja muissa keskustelevissa konteksteissa toivomme, että osallistujat auttavat toisiaan ymmärtämään keskustelua ja osallistumaan siihen vaikka kaikilla ei olisi yhteistä kieltä. Tulkatkaa englanniksi jos joku ryhmässä ei pysty seuraamaan suomenkielistä keskustelua, tai kuvailutulkatkaa jos joku ei näe keskustelulle oleellisia visuaalisia elementtejä. Jos kaikki ryhmäläiset ymmärtävät englantia mutta vain osa suomea, puhukaa englantia mahdollisuuksien mukaan.

Ryhmässä puhuminen on usein jännittävää omalla ykköskielelläkin, ja ideaalitilanteessa kaikki voisivat käyttää itselle luontevinta kieltä, oli se sitten viittomakieli tai saksa. Meillä ei kuitenkaan ole resursseja hankkia monikielisiä tulkkeja tai luvata, että kaikkien ykköskieltä ymmärtäisi joku toinen paikallaolija, joten luotamme ihmisten haluun kommunikoida keskenään. TQF:n tarkoituksena on jakaa taitoja, tietoa ja kokemuksia – olla yhteisö jossa toisia tuetaan.


 

The languages used in festival program and information are Finnish and English,  and we’d like you to be able to participate in either language – but we need your help to achieve that.

We hope that you’ll help each other take part and understand discussions in workshops and other dialogue-oriented situations, even when there’s no single shared language. Interpret Finnish speech to English for those unable to follow otherwise, or describe essential visual elements to those who can’t see them. If everyone in the group understands English but only some understand Finnish, use English whenever you can.

Public and semi-public speaking is unnerving enough when you do it in your first language, and it would be ideal if everyone could use the language they’re most comfortable with, whether it is sign language or German. Reality is, we don’t have the resources to recruit several multilingual interpreters, or to guarantee that someone will be able to understand your first language. We choose to believe that people have a will to communicate. The purpose of TQF is to share skills, knowledge and experiences – to be a supporting community.

Advertisements