TQF needs you! <3

[Scroll down for English]

VAPAAEHTOISTEN ILMOITTAUTUMINEN NYT MYÖS AUKI!

Ilmoittautumisen voi tehdä alla olevan linkin kautta.

Vapaaehtoishommiin ilmoittautuneet saavat meilitse lisää infoa lähipäivinä.

http://www.signupgenius.com/go/5080a4ca8ac22a6fc1-tqf2017

 

Tampere Queer Festival on ”tehdään se yhdessä”-festivaali, mikä tarkoittaa, että koko festivaali järjestetään vapaaehtoisten voimin. Niinpä kaikkia festivaalista kiinnostuneita rohkaistaan tekemään voitavansa festivaalin onnistumisen hyväksi!

 

VOLUNTEER SING UP IS NOW OPEN!

You can sign up here and you’ll receive more info from us in few days:

us.com/go/5080a4ca8ac22a6fc1-tqf2017

Tampere Queer Festival is a Do It Together (DIT) Festival, which means that it’s totally based on volunteers. Everybody who is interested in the festival, is being encouraged to do what they can for a successful festival!

Call for program 2017! / Ohjelmakutsu 2017!

[Scroll down for English]
Tampere Queer Festival järjestetään jo toista kertaa tulevana syksynä! Tervetuloa osallistumaan ja järjestämään ohjelmaa. Alla kutsu tapahtumaan.

KUTSU ESIINTYJILLE, OHJELMALLE JA TYÖRYHMILLE

Tampere Queer Festival järjestetään 29.9.-1.10.2017 tehdään-se-yhdessä -periaatteella. Festivaali sisältää päiväohjelmaa keskusteluista toiminnallisempiin työpajoihin sekä iltabileet lauantaina Tullikamarin Klubilla.

Festivaali noudattaa turvallisemman tilan politiikkaa*. Tervetulleita ovat kaikki sukupuolesta, sukupuolettomuudesta, uskonnosta, ihonväristä, sekä fyysisestä ja henkisestä toimintakyvystä jne. riippumatta.

Kutsumme ihmisiä järjestämään ohjelmaa, esimerkiksi työpajoja, keskusteluja, elokuvanäytöksiä, performansseja, musiikkia jne. Kaikki ehdotukset ja ideat ovat tervetulleita! Tämän vuoden ohjelmaan ollaa toivottu mm. stand-upia, runonlausuntaa, elokuvia, burleskia ja queeria dragia. Viime vuoden ohjelma on nähtävillä tamperequeerfestival.wordpress.com.

Solidaarisuuden ja esteettömyyden nimissä kaikille ohjelman järjestäjille pyritään korvaamaan kohtuulliset matkakulut ja esimerkiksi lastenhoitoa ohjelman ajaksi, sekä tietenkin ilmainen ruokailu. Pyrimme myös järjestämään ulkopaikkakuntalaisille maksuttoman majoituksen kaveri- tai yhteismajoitusperiaatteella.

Jos olet kiinnostunut järjestämään päivä- tai iltaohjelmaa, ota yhteyttä tamperequeerfestival@gmail.com. Merkitsethän otsikkoon, mitä asiasi koskee, esim. “Iltaohjelma, DJ”, “Kysymys majoituksesta”, tmv. Lisäksi toivomme, että viestissä tulee ilmi:
– millainen ohjelma on kyseessä
– kuinka paljon aikaa siihen tarvitaan
– onko sinulla päiväa- ja aikatoiveita
– millä kielellä/kielillä ohjelmaan voi osallistua
– tarvitsetko jotain tiettyä tekniikkaa (AV-laitteet tmv.)
– majoitustarpeesi
– alustava matkakuluarvio

Ilmoittautumisten deadline on 30.7.2017! Setvimme aikataulun ja vastaamme kaikille ilmoittautuneille 13.8. mennessä.

Edellä mainittuun osoitteeseen voi lähettää myös kaikenlaisia ideoita, ehdotuksia ja kysymyksiä.

Festivaalin kokoonkutsujana on queerfeministinen toimija Vattu vatuttaa.wordpress.com.

*Turvallisemman tilan periaatteet

 • Kunnioitetaan toisiamme, niin kaikilla voi olla kivaa.
 • Ei tehdä oletuksia. Koska tämä on mahdotonta, pyritään kyseenalaistamaan omat oletukset.
 • Kuunnellaan ja annetaan tilaa. Huolehditaan, että kaikki tulevat keskusteluissa kuulluiksi.
 • Ei häiritä loukkaamalla sanallisesti, tuijottamalla tai koskettamalla.
 • Ei tarkoittaa ei. Häiritseväksi koettu käytös tulee lopettaa, jos sitä pyydetään.

We’re organizing TQF for the second time in fall 2017! Since we’re as DIY as ever, we need your help to make this festival happen. Below is the open call for programme.

OPEN CALL FOR PERFORMERS, PROGRAM AND WORKSHOPS

Tampere Queer Festival is a do-it-together festival on 29.9.-1.10.2017. The festival includes day program from discussions to a workshops and a party on Saturday evening at Klubi.

The festival observes safer space policies*. Everyone is welcome regardless of (lack of) gender, religion, skin colour, and physical and mental ableness, etc.

We invite people to organize program such as workshops, discussions, film screenings, performances, music etc. All ideas and suggestions are welcome! People have been specifically requesting things like stand up, poetry recital, burlesque and queer drag. You can have a look at last year’s programme at tamperequeerfestival.wordpress.com.

In the spirit of solidarity and financial accessibility we’ll do our best to cover reasonable travel costs and for example child-minding for all program organizers/performers. We’ll also try to provide free sleeping arrangements (couch/dorm style) for out-of-towners.

If you’re interested in organizing day or evening program, please contact us at tamperequeerfestival@gmail.com. Please include the central topic of your message in the subject line, e.g. “Evening program, DJ”, “Question about housing”, etc. Also include in the message:

 •  what type of activity is it
 • time needed for activity
 • do you have a preferred day & time
 • in what language(s) is the activity
 • do you need any special equipment (AV-system etc.)
 • preliminary estimate of travel costs

Deadline for submissions is 30.7.2017! We’ll sort out the schedule & reply to all submissions by 13.8.

You can also message us with all kinds of ideas, questions and suggestions.

The primary organizer and convener of the festival is queerfeminist group Vattu vatuttaa.wordpress.com.

*Safer space policies

 • Respect others so everybody can have a good time.
 • Make no presumptions. Because that is impossible, try to question your presumptions.
 • Listen and give space. Make sure that everyone has a voice in the conversation.
 • Do not harass verbally, physically, or through invasive behaviour such as staring or uninvited physical contact.
 • No means no. Harassing or invasive behaviour must be stopped when called out.